PROTECȚIA DATELOR

Politica de Confidentialitate

Acest document se referă la politica de confidențialitate a website-ului www.pentrusuflet.org aparținând Asociatiei „Pentru Suflet Petru Popan” , denumită pe scurt, în cele ce urmează, APSPP.

Despre noi

Site-ul www.pentrusuflet.org  funcționează și este administrat de Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor pentru desfășurarea Programului NICIODATĂ SINGUR.

Asociatia „Pentru Suflet Petru Popan” (“APSPP”)  este persoană juridică română fără scop patrimonial, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în STR. TĂUL ROȘU NR. 14A, BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012, adresa email: ovidiu@pentrusuflet.org și număr de telefon +40 757 599 299, responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Angajamentul nostru fată de confidentialitate

Asociația Pentru Suflet se obligă să respecte confidențialitatea identității oricărui utilizator – persoană fizică ce accesează site-ul pentrusuflet.org. În măsura în care utilizatorilor li se va solicita furnizarea oricărei informații privind datele proprii cu caracter personal, aceștia o vor face în mod voluntar.

Accesând sau utilizând website-ul www.pentrusuflet.org, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante și vă rugăm să le citiți cu atenție și să vă asigurați că le înțelegeți. Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și de aceea le prelucrăm în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.
Această Politică de Confidențialitate nu acoperă site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru.
Vom considera ca sunteți de acord cu conținutul prezentei Politici de Confidențialitate de la momentul primei utilizări a platformei Niciodată Singur. În cazul în care nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate, vă solicităm încetarea imediată a accesării acesteia.

Nu vom divulga/vinde niciodată unor terți neautorizați informații confidențiale și ne vom asigura prin mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță.

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către APSPP, scopul colectării îl constituie informări care privesc proiectele APSPP, ale colaboratorilor, beneficiarilor și organizațiilor beneficiare ale proiectelor acesteia, efectuarea donațiilor online și offline și statistici cu privire la utilizarea site-urilor web ale Asociației.

APSPP va lua toate măsurile necesare protejării securității informațiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori și nu va comunica respectivele informații niciunei alte entități, persoană fizică sau juridică, cu excepția situațiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislația aplicabilă.

În cadrul prezentei, prin următorii termeni se înțelege:

GDPR (General Data Protection Regulation) este un Regulament general adoptat de Uniunea Europeană privind protecția datelor cu caracter personal, adoptat în aprilie 2016 şi aplicabil din 25 mai 2018, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Regulamentul garantează şi protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.

Consimțământ
Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată (în cunoștință de cauză), certă a persoanei vizate prin care aceasta acceptă ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în sensul prezentei politici

Cookie
Fișier text plasat pe computerul sau dispozitivul dvs. de către Site-ul nostru atunci când vizitați anumite părți ale site-ului nostru și / sau când utilizați anumite caracteristici ale site-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de site-ul nostru sunt prezentate mai jos

Date cu caracter personal
Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă – denumită persoana vizata; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, printr-un element de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, date de localizare, identificatori online, elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale, sociale etc.)

Drepturile Dumneavoastra

Aducem la cunoștință fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat despre datele care sunt colectate despre el şi ce se întâmplă cu ele.
 • Dreptul de a accesa date despre ei înșiși. Orice persoană poate cere, oricărei entităţi juridice toate datele pe care aceasta le deţine despre el.
 • Dreptul de a schimba/corecta datele proprii.
 • Dreptul de a fi uitat. Orice persoană poate cere să i se şteargă sau anonimizeze datele proprii, în cazul în care existenţa acelor date nu este cerută în mod expres de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. În momentul în care o persoană cere datele sale unei organizaţii, aceasta este obligată să le furnizeze într-un format uşor de

integrat cu orice software (csv, xml).

Utilizatorii persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către APSPP au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, prelucrării respectivelor date de către APSPP. Suplimentar, utilizatorii persoane fizice au posibilitatea de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele APSPP sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unui terț într-un asemenea scop. Pentru exercitarea drepturilor indicate în acest paragraf, persoanele vizate vor înainta o cerere scrisă sau în format electronic prin email ovidiu@pentrusuflet.org către APSPP, în care vor arăta dreptul de care înțeleg să uzeze, motivul pentru care solicită exercitarea unui anumit drept și acțiunea pe care o așteaptă din partea APSPP.

Este important de reținut că:

 • Dacă v-ați dat consimțământul pentru primirea newletter-ului, îl puteți retrage în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau alt mesaj electronic.
 • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră, ne puteți scrie folosind datele de contact precizate la punctul 3 de mai sus.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții. De aceea, fiecare cerere primită va fi analizată și va primi răspunsul de la noi într-o modalitate stabilită de la caz la caz.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a prelungi acest termen, după caz.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt reprezentate de orice informaţii despre o persoană fizică identificată sau identificabilă.

De exemplu, dacă avem acces doar la adresa IP şi oraşul în care locuieşte o persoană, aceste informații nu sunt considerate date cu caracter personal pentru că nu putem identifica, doar pe baza lor, persoana în cauză (există mai multe persoane din acelaşi oraş care folosesc aceeaşi adresă IP). Dar dacă, de la o persoană avem acces la nume, prenume, data naşterii şi adresa poştală, în acest caz putem şti exact cine este şi vorbim de date cu caracter personal.

Conform GDPR datele cu caracter personal sunt clasificate astfel:

 • Date generale: Nume și Prenume, Gen, Vârsta, Data nașterii, Stare civilă, Cetățenie, Email și Număr de telefon, Adresa poștală.
 • Date cu caracter special: CNP, Origine rasială și etnică, Opinii politice sau religioase, Date genetice, Date biometrice, Orientare sexuală, Date privind starea de sănătate

Fiind o organizaţie nonprofit avem acces la una sau mai multe categorii de date cu

caracter personal enumerate mai jos:

 • Datele personale ale angajaţilor săi (nume, prenume, CNP, adresă, telefon, etc)
 • Datele personale ale colaboratorilor săi, reprezentanţii entităţilor juridice cu care ne aflăm într-o relaţie contractuală
 • Datele personale ale voluntarilor (nume, prenume, email, telefon)
 • Datele personale ale donatorilor (nume, prenume, email, telefon, cont bancar, CNP)
 • Datele persoanelor înscrise la newsletter
 • Datele personale ale participanţilor la un eveniment (inclusiv fotografii / materiale video)
 • Datele vizitatorilor paginii de facebook sau a website-ului

Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

Folosim informatiile pe care le culegem din toate serviciile noastre pentru a oferi, a administra, a proteja și a imbunătăti serviciile, pentru a dezvolta altele noi și pentru a proteja website-ul, administratorii și utilizatorii acestuia. De asemenea, folosim aceste informații pentru a vă oferi conținut personalizat, cum ar fi rezultate ale căutării și anunțuri mai relevante.

Atunci când legea o permite, este posibil să combinăm aceste informații pe care le primim din alte surse, inclusiv de la rețelele de socializare, cu informațiile pe care ni le furnizați dvs. și informațiile pe care le colectăm noi despre dvs., inclusiv informațiile de la modulele cookie. Putem folosi aceste informații și putem combina informațiile pentru a afla mai multe despre preferințele dvs. in calitate de client, pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizare pe site-ul nostru web și pentru a vă furniza informații, conținut și oferte adaptate nevoilor dvs.

Este posibil sa mai folosim informațiile dumneavoastră în următoarele situații:

 • Sa răspundem întrebărilor și cerințelor dumneavoastră;
 • Pentru a procesa tranzacțiile legate de donații online;
 • Pentru a fi in conformitate cu cerințele legale pentru operarea donațiilor online;
 • Pentru a trimite anunțuri referitoare la situații tehnice;
 • Pentru a detecta, investiga și preveni activități care ar putea contravine politicilor noastre sau care au un caracter ilicit.

Informaţiile pe care le distribuim

Datele personale operate de către noi nu vor fi trimise altor părți în afara organizației noastre cu excepția situațiile de mai jos:

Cu consimţămantul dvs.

Vom distribui informații cu caracter personal către companii, organizații sau persoane din afara organizației noastre atunci când avem consimțământul dvs. în acest sens.

Pentru prestarea servicilor de procesare de plăți online

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. unor furnizori sau parteneri pentru a putea să vă oferim serviciile pentru care ați optat. Acestea pot include următoarele categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare (ex: procesatorul de plăti online);
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Terții către care furnizam datele dumneavoastră cu caracter personal își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea acestora in conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Din motive legale

În cazul in care considerăm cu bună credință că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informațiilor respective sunt necesare în mod rezonabil pentru:

 • respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale executorii;
 • punerea în aplicare a Termenilor și condițiilor în vigoare, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;
 • detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;

Securitatea informațiilor

Depunem eforturi pentru a proteja websiteul serviciile și utilizatorii noștri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informațiilor colectate online.

Procedurile de siguranță utilizate în timpul colectării, transmisiei și stocării informațiilor de identificare personală includ criptarea datelor, firewall-uri, utilizarea datelor și limitările accesului și controlul accesului fizic. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre diligente, nici o metodă comercială de transfer de informații prin Internet sau de stocare electronică a datelor nu este garantată 100% și nu putem garanta astfel de securitate absolută.

Servicii și link-uri terte părti

Pentru a oferi serviciile noastre folosim servicii oferite de terțe părți. Acestea includ:

Analiza și monitorizare trafic

Aplicațiile sunt folosite pentru monitorizarea și analiza comportamentului utilizatorilor pe site. Informația este folosită pentru îmbunătățirea serviciilor. Aceste servicii nu au acces la numele dumneavoastră sau alte informații personale. În acest scop folosim: Google Analytics.

Aplicatii de newsletter

Pentru utilizatorii care au optat pentru primirea de informări de tip newsletter folosim servicii dedicate de newsletter. În acest scop folosim:

 • Serviciul MailChimp. Pentru informatii suplimentare puteti consulta și Politica de confidențialitate a MailChimp.com http://mailchimp.com/legal/privacy/
 • În oferirea serviciilor vom include legături web către site-uri terțe. Aceste site-uri au propriile politice de confidențialitate. Pentru că site-urile către care facem legături nu sunt în controlul nostru, astfel că vă recomandam să citiți termenii și politicile de confidențialitate ale acestora în momentul accesării.

·       Retinerea datelor

 • Nu vom reține informațiile dvs. mai mult timp decât este necesar în scopuri caritabile sau conform cerințelor legale.

Modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe platformă versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.