Sponsorizeaza

Dacă sunteți persoană juridică plătitoare de impozit pe profit și doriți să ne susțineți, conform legislației în vigoare, beneficiați de o deducere a impozitului pe profit, datorat pentru cheltuielile sponsorizării. Mai exact, o parte din impozitul datorat la bugetul de stat se va redirecționa către ”Asociația Pentru Suflet”. Potrivit legii, creditul fiscal pentru cheltuieli de sponsorizare se acordă în limita valorii minime dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat. În situația în care cheltuielile sponsorizării depășesc aceste limite, creditul fiscal neutilizat poate fi reportat pentru următorii 7 ani consecutivi și recuperat în aceleași condiții.
Persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care doresc să ne susțină în a face bine împreună, beneficiază de același credit fiscal prin scăderea sumelor acordate ca sponsorizări, din impozitul datorat pentru trimestrul în care au efectuat cheltuieli cu sponsorizarea, în limita a 20% din impozitul datorat. În eventualitatea în care sponsorizările depășesc într-un trimestru 20% din impozitul datorat în acel trimestru, sumele care depășesc limita pot fi reportate și scăzute din impozitul datorat în trimestrele următoare, pe o perioadă de 7 ani.

Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4):
„CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)

CAPITOLUL II: Calculul profitului impozabil
Art. 21: Cheltuieli

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p)cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

  1. 30% din cifra de afaceri;
  2. 20% din impozitul pe profit datorat.
    În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de specializare, a participării la congrese internaționale;
    (la data 01-Jan-2010 Art. 21, alin. (4), litera P. din titlul II, capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 109/2009).”
    Companiile din România se bucură de o importantă facilitate fiscală: pot folosi 20% din impozitul pe care îl plătesc către stat pentru a sponsoriza o cauză socială în care cred.

Valoarea sponsorizării poate fi:

• 20% din impozitul pe profit sau 5‰ din cifra de afaceri (minimul dintre cele două) pentru companiile care sunt impozitate pe profit;
• 20% din impozitul pe venit pentru companiile care sunt impozitate pe venit (microîntreprinderi)